Maruja Ruiz



Galeria de la Maruja Ruiz


"Les dones del barri quan agafen consciència l'agafen de veritat. El problema és que es trobem amb la seva casa, el menjar, el marit...".