Anna AlabartGaleria de l'Anna Alabart


"La seva tesi doctoral del 1972 Els barris de Barcelona i el moviment associatiu veïnal, il·lustra la seva idea central de la universitat com una institució al servei de la societat i sobretot de les persones més vulnerables".